Skogspromenader kan bli riktigt roliga. Har du barn kan du aktivera dem genom att gå före och gömma lite skatter inslagna i folie som barnet/barnen får leta efter. Som en skattjakt! Det underlättar om man är två vuxna så att en kan gömma skatten medan den andre distraherar barnen. Roligt och uppskattat av barnen. Sen …