Regler och riktlinjer

Här kommer lite användbara tips om hur man kan gå till väga inför en utmaning och vad man ska tänka på!

  • Utmana någon i vardagen öga mot öga, skriv ett mail, utmana på sociala medier eller gör en förfrågan över telefon
  • Tjata inte på någon som inte vill
  • Gör utmaningar som passar båda personerna, det ska vara kul inte en börda.
  • Ha högt säkerhetstänk, ta inga risker
  • Bestäm reglerna tillsammans
  • Bestäm start och slut för utmaningen
  • Låt alltid motparten dra sig ur om denne önskar.
  • Kom ihåg att utmaningen ska vara på skoj, inget som betungar eller som förstör relationer!